კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, საქართველო, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №51/53

ფოსტის კოდი: 0114

WEB: WORLDTECHNIC.GE

E-MAIL: INFO@WORLDTECHNIC.GE

ტელ: (+995 32) 2 90 50 00  (+995 32) 2 18 18 81

Scroll to top